Menighedsråd

Menighedsrådet:

Formand Laila Gromsen  tlf.30316246. træffes bedst efter kl.18.00.

Kasserer Birthe Olesen

Sekretær Johanne Blum Pedersen

Kirkeværge Asbjørn Kristensen

Næsrformand Niels Bech - Nygaard

Kontaktperson Pia Skovmose Jensen