Hjem


Sønder Vissing 

Sogn

Menighedsrådsvalg 2020:

Der skal afholdes menighedsrådsvalg i 2020.

Der er valgforsamling d.15.9 kl.19.00 i Sønder Vissing i konfirmandstuen, Gl. Ryevej 11.

Ved ankomst  til valgstedet, tjekkes valgbarhed og stemmeseddel udleveres. For at stemme skal man være medlem af Folkekirken og fyldt 18 år, være bosiddende i sognet eller have løst sognebånd til sognet.

Før valget opstilles kandidater. Ved opstilling skal udfyldes en samtykkeerklæring.

Derefter er der valg. Der må stemmes på op til 3 personer, da der skal vælges 5 til hvert menighedsråd.

De 5 med flest stemmer er valgt.

Der foretages endnu et valg, hvor der stemmes om pladserne som stedfortræder.

Er man forhindret i at deltage, så kan man give fuldmagt til en anden. Denne fuldmagt fås ved sognepræst Pia Skovmose Jensen.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op og være med til at støtte kirken og bruge deres demokratiske ret som medlemmer af Folkekirken.

 


Velkommen til Grædstrup og Sønder Vissing Kirker - en del af Folkekirken.

Her på siden vil vi fortælle om livet ved kirkerne og om arrangementer i og omkring kirkerne.

 

Sognepræsten kontaktes her:

 

Pia Skovmose Jensen

 

Gl.Ryevej 9, Sønder Vissing

DK—8740 Brædstrup

 

Telefon: 7576 0026

 

E-mail: pje@km.dk

 

Kordegn Laura Kjestrup Nielsen træffes 

tirsdag, torsdag og fredag fra 10-13


Telefon: 75753724


E-mail: Braedstrup.sogn@km.dk