Gudstjenester

Se Gudstjenestetider her:

https://sogn.dk/soendervissing/kalender/


Se Kirkesiden her:

Kirkesiden